Wynagrodzenia w branży IT w 2019 roku

W latach

W latach

W przeliczeniu na PLN